I. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Společnost BiOOO-akademie s.r.o. (se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČ: 13968301), která provozuje internetový obchod prodávající kurzy osobního líčení a další kurzy ze světa přírodního životního stylu https://akademie.biooo.cz/ , tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje našich návštěvníků a zákazníků jsou považovány za přísně důvěrné. S osobními údaji je proto nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v rámci ochrany osobních údajů.

II. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

1. SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE TYPU ZÁKAZNÍKA

1.A. ZÁKAZNÍK BEZ REGISTRACE (JEDNORÁZOVÝ NÁKUP)

• jméno a příjmení, e-mailovou adresu, fakturační a doručovací adresu, mobilní (telefonní) číslo • informace vzniklé na základně trvání smlouvy – přehled zakoupených produktů

1.B ZÁKAZNÍK S REGISTRACÍ

• jméno a příjmení, e-mailovou adresu, fakturační a doručovací adresu, mobilní (telefonní) číslo • informace vzniklé na základně trvání smlouvy – seznam zakoupených produktů v objednávce, historii objednávek • přihlašovací údaje v podobě přihlašovacího jména a hesla (ke skutečnému heslu nemáme přístup)

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Z důvodu vyřízení objednávky zpracováváme osobní údaje zákazníka pro tyto činnosti:

2.A. ZPRACOVÁNÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Ke splnění zákonných povinností jsme povinni zpracovávat osobní data zákazníka (např. účetní doklady v podobě faktur).

2.B. KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

V případě nejasností v objednávce nebo upřesnění informací v registraci některé ze zákaznických skupin, zpracováváme osobní údaje zákazníky (zákazníka kontaktujeme telefonicky nebo e-mailem).

3. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ

3.A. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• na našich webových stránkách https://akademie.biooo.cz/ používáme pro přenos osobních a dalších údajů chráněný šifrovací systém (šifrovaná varianta „https" s kódovacím systémem SSL) • naše webové stránky jsou zabezpečeny proti ztrátě osobních údajů, proti přístupu neoprávněných k osobním údajům • registrovaným zákazníkům všech zákaznických skupin je přístup umožněn pouze po zadání osobního hesla zákazníka.

3.B. DOBA ZPRACOVÁNÍ

• osobní údaje zpracováváme po dobu, která je nezbytně nutná k zajištění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy (doba vyřízení objednávky a záruční zákonné lhůty) • v souladu právních předpisů je povinni archivovat účetní dokumentaci (faktury atd.) po dobu 10 let od vystavení dokladu • souhlas s marketingovými nabídkami je platný do odvolání

4. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ V RÁMCI ZPRACOVÁVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• v případě, že zpracováváme osobní údaje zákazníka, tak má zákazník právo, požadovat od naší společnosti informaci o zpracování svých osobních údajů. Tato informace mu bude předána bezplatně • v případě, že se zákazník domnívá, že naše společnost provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů zákazníka, má právo požádat o vysvětlení, případně požadovat opravu, doplnění nebo odstranění jeho osobních údajů • zákazník má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje zákazníka vymazány z naší databáze

5. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

i. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. ii. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). iii. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6. KONTAKT PRO ZÁKAZNÍKY

Zákazníci nás mohou, v případě jakýchkoliv dotazů, kontaktovat na níže uvedené e-mailové adrese nebo telefonu. akademie@biooo.cz TELEFON: +420 220 555 077

7. ÚČINNOST

Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1.5.2022.